Aanmeldformulier kind/jeugd

Aanmelding Jeugd

Kinderen en jongeren tot 18 jaar uit de gemeentes Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp,  Rijswijk, Westland en Zoetermeer kunnen bij de Binnenplaats terecht voor vergoedde zorg. Er is dan een verwijzing van de huisarts, het CJG of een medisch specialist nodig. De Binnenplaats biedt gespecialiseerde GGZ-hulpverlening. Dit houdt in dat er sprake is van complexe en/meervoudige problematiek. De verwijzing moet de aanwezigheid van (een vermoeden van) een stoornis bevatten. Onderaan deze pagina vindt u het aanmeldformulier.

Voor aanmeldingen buiten de regio of zonder verwijzing, kunt u telefonisch contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

Aanmelding Volwassenen

Voor volwassenen valt de behandeling bij de Binnenplaats onder de ongecontracteerde zorg. Vergoeding is afhankelijk van uw verzekering en polis. Voor meer informatie over vergoeding kunt u contact opnemen bij uw eigen zorgverzekeraar. Om in aanmerking te komen voor vergoeding is een verwijzing van de huisarts of een medisch specialist nodig. De verwijzing moet de aanwezigheid van (een vermoeden van) een stoornis bevatten. Voor aanmelding: https://www.debinnenplaats.nl/aanmelden-volwassenen

Voor aanmeldingen zonder verwijzing kunt u telefonisch contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken

Na aanmelding vindt een telefonische aanmeldgesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt gezamelijk besloten of de Binnenplaats de juiste hulp kan bieden. Hierna wordt het intakegesprek ingepland en de inschrijving bij de Binnenplaats definitief gemaakt. Op het moment dat de Binnenplaats geen passend aanbod heeft, wordt advies gegeven voor doorverwijzing. De gegevens uit het aanmeldformulier worden in dat geval verwijderd.